ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Hufiec Ogniwo Montreal Quebec

Chorągiew Harcerek Kanada

Hufiec Harcerek Ogniwo

309-580 2e avenue, Montréal (Québec) H8S 2T2

Krzyż Zwiazku Harcerstwa Polskiego

Wycieczka na Kajaki 2021

Zgłoszenie na wycieczkę

Hufiec Ogniwo organizuje wycieczkę na kajaki i wykład o geologii w ramach aktywności letnich. Harcerki
będą miały okazję spotkać się, odkryć przyrodę Montrealską i nauczyć się czegoś nowego. Zapraszamy
serdecznie do udziału!

Pobierz kartę zapisu na wycieczkę

Kiedy: W niedzielę 1go sierpnia 2021. Zbiórka będzie o 9:50. Zajęcie się zakończy o 13:30.

Lokalizacja: Pointe-Claire Canoe Kayak Club, 75 Du Bord-du-Lac – Lakeshore Road
Pointe-Claire (Quebec) H9S 4H5.

Transport: Transport na wycieczkę nie jest zapewniony i zbiórka będzie na miejscu.

Ekwipunek: Obozówka, strój kąpielowy (już ubrany), klapki, nakrycie na głowę, krem słoneczny, maseczka
(COVID 19), butelka wody i obiad (który nie musi być podgrzewany). Kamizelki ratunkowe będą
zapewnione przez Pointe-Claire Canoe Kayak Club. Prosimy aby każda uczestniczka była prawidłowa ubrana
w zależności od pogody. UWAGA: Prosimy nie pakować do plecaków rzeczy wartościowych. Nie bierzemy
odpowiedzialności za skradzione lub utracone przedmioty.

Opłata:: 14$ za wynajem kajaków.

Proszę wziąść pod uwagę, że po 25tym lipca, nie będzie możliwe otrzymać zwrótu pieniędzy. Wyjątkiem
będą anulowania z powodu objawów związane z COVID 19. 

Zgłoszenia i termin: Zgłoszenia na wyjazd muszą być w pełni wypełnione, wraz z podpisami we wszytkich
zaznaczonych miejscach, i dostarczone wraz z oplatą do druhny Monici Lubczynskiej najpóźniej do 25ego
lipca 2021. Spóźnione zgłoszenia NIE będą przyjęte. Opłaty prosimy dostarczyć w gotówce lub przez
e-transfer na email: monica.lub@live.com

COVID-19: Ze względu na pandemię COVID 19, uczestniczki muszą podejmować ryzyko związane z
uczestnictwem w plenerowych zajęciach harcerskich. Pomimo zastosowanych środków ostrożności, ryzyko
zarażenia COVID 19 jest poza kontrolą Związku Harcerstwa Polskiego Inc. Środki zapobiegawcze wliczają
noszenie maseczek jeśli jest bliski kontakt między uczestnikami lub w zamkniętym pomieszczeniu i częste
mycie rąk. Prosimy również aby nie uczestniczyć w zajęciu jeśli uczestnik/uczestniczka lub członek
rodziny ma objawy COVID 19. W takim przypadku, proszę się skontaktować z druhną Monicą.

Więcej informacji udzieli druhna Monica Lubczynski, pod następującym emailem i numerem:
monica.lub@live.com/514-772-2333

 

Czuwaj!

dhna Monica Lubczynski
Komendantka zajęć letnich harcerek 2021