ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Hufiec Harcerek Ogniwo

309-580 2e avenue, Montréal (Québec) H8S 2T2

Polish Girl Scouts Association

Krzyż Zwiazku Harcerstwa Polskiego

Union des Guides Polonaises

Rozpoczęcie Roku Hufca Ogniwo

Już po wakacjach, już czas aby rozpocząć nasz rok harcerski!
Zapraszamy na rozpoczęcie roku harcerskiego hufca żeńskiego “Ogniwo”!!

Kto? Kiedy? i Gdzie?

Kto: Skrzaty, zuchy gromad “Promyki” i “Wielkoludki”, harcerki, wędrowniczki, instruktorki
Kiedy: Niedziela 19go września o godzinie 16:00 do 17:30
Gdzie: Park na przeciwko szkoły Dorval Jean XXIII w Dorval (1301 av. Dawson H9S 1Y3)

W programie: Oficjalne rozpoczęcie, gry, krótki kominek

Prosimy aby każdy uczestnik/uczestniczka był/a w pełnym mundurze, oraz miał/a butelke wody i maseczkę (covid-19) ze sobą. Harcerki i wędrowniczki mogą śpiewnik również przynieśc na kominek. Gitary są mile widziane.

Aby ułatwić logistyke, prosimy zgłosić obecność do 12go września 2021
wypełniając formularz dla każdej osoby obecnej (skrzaty i zuchy też).
Wypełnij Formularz Obecności

Z względu na obecną sytuacje związaną z pandemią, musimy ograniczać liczbę uczestników obecnych na rozpoczęciu. Niestety prosimy więc, aby nie zapisane w hufcu rodzeństwo i rodzice nie byli obecni na zajęciu. Dziękujemy z góry za zrozumienie i mamy nadzieje że w krótce będziemy już mogli się wszyscy spotkać razem.

W razie złej pogody, email będzie wysłany do soboty 18go i rozpoczęcie będzie przełozone na niedziele 26go września 2021.

Jeśli Państwo mają jakiekolwiek pytania, to proszę skontaktować ze mną pod emailem : hufcowa@ogniwo.zhpkanada.org.

Czułe serduszko, czuj i czuwaj!

Phm. Marta Czyzykiewicz
Hufcowa Hufca Ogniwo