ZHP MONTREAL

Grupy Wiekowe

Harcerstwo w Montrealu opiera swoją działalność na strukturze Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju (ZHP-Okręg Kanada) i funkcjonuje z podziałem zajęć na pięć różnych grup wiekowych.

Każda z tych grup ma własny program ustalony według potrzeb i poziomu rozwoju. Są to skrzaty, zuchy, harcerki i harcerze, wędrowniczki i wędrownicy oraz instruktorki i instruktorzy.

Dzięki charakterystycznym elementom mundurowym można rozróżnić przynależność do poszczególnych grup wiekowych czy jednostek oraz poznać stopnie i osiągnięcia harcerskie.

4 – 7 lat

Skrzaty

„Czułe serduszko!”


Najmłodsze dzieci w wieku 4-7 lat uczestniczące w ruchu harcerskim.

Skrzaty mają swoje odznaki i obrzędy. Uwielbiają śpiewać, tańczyć, biegać, skakać i naśladować dorosłych. Skrzaty uczą się poprzez zabawę i zdobywają „Guziczki” (odpowiednik sprawności harcerskich). Podczas roku skrzaty mogą uczestniczyć w różnych wydarzeniach, tak jak w zbiórkach i wycieczkach.

7 – 11 lat

Zuchy

„Czuj!”


Dziewczynki i chłopcy w wieku 7-11 lat.

Poprzez tematyczne zabawy, gry, ćwiczenia, majsterkowanie, pląsy i śpiew, zuchy wyrabiają w sobie dobre cechy charakteru, tak jak opanowanie, karność, poświęcenie, prawdomówność, odwagę i umiejętność współpracy. Zabawy zuchowe pomagają w rozwoju siły fizycznej, zręczności, bystrości i zaradności. Zuch nabiera umiłowania do ludzi, zwierząt i przyrody.

Podczas roku zuchy mogą uczestniczyć w różnych wydarzeniach: w zbiórkach, wycieczkach, zimowisku, kolonii.

Zuchy są pełne radości życia i pogody!

11 – 15 lat

Harcerki i Harcerze

„Czuwaj!”


Dziewczyny i chłopcy w wieku 11-15 lat.

Na zbiórkach harcerki i harcerze biorą udział w grach, pokazach, konkursach, ćwiczeniach, majsterkowaniu, harcach i śpiewie. Przez różne wycieczki, biwaki, obozy i międzynarodowe zloty, harcerki i harcerze mają możliwość zdobycia wiadomości harcerskich, tak jak technika czy pionierka. Rozwijają także wiele umiejętności, jak samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, determinacja, umiejętności interpersonalne i zmysł organizacyjny. Pogłębiają szacunek do innych i do środowiska, które ich otacza. Harcerki i harcerze zdobywają stopnie oraz sprawności harcerskie. Kierują się Przyrzeczeniem oraz Prawem Harcerskim.

15 – 21 lat

Wędrowniczki i Wędrownicy

„Czuwaj!”


Dziewczyny i chłopcy w wieku 15-21 lat.

Wędrowniczki i wędrownicy kontynuują pracę rozpoczętą w grupie harcerek i harcerzy, ale zaczynają wzmacniać umiejętności „lidera” i często już prowadzą zbiórki i organizują zajęcia dla młodszych. W harcerstwie młodzież prowadzi młodzież i w ten sposób pogłębia empatię do innych, poczucie odpowiedzialności, pozytywności, odwagi i zaradności. Wędrownicy i wędrowniczki są gotowi, aby nieść pomoc innym i być przyjaciółmi. Zbiórki wędrownicze odbywają się w różnych miejscach, aby młodzież mogła je poznawać i przeżywać przygody, które pomogą w pracy nad sobą. Wędrownicy i wędrowniczki mają okazję wędrować w sensie fizycznym i intelektualnym, czyli poznawać Świat wokół nich, zdobywać wiedzę, poznawać ludzi i dyskutować o problemach oraz starać się je rozwiązywać.
Podczas roku wędrowniczki i wędrownicy uczestniczą w różnych wydarzeniach, tak jak w zbiórkach, wycieczkach, biwakach i obozie.

18+ lat

Instruktorki i Instruktorzy

„Czuwaj!”


Druhny i druhowie w wieku 18 lat i więcej, mający ukończone prace na przynajmniej pierwszy stopień instruktorski.

Instruktorki i instruktorzy to dorośli liderzy harcerstwa, którzy działają we wszystkich grupach wiekowych i pełnią tam funkcje wychowawcze, dbają o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz zajmują się sprawami administracyjnymi.
Poza tym instruktorki i instruktorzy sami uczestniczą w zbiórkach, biwakach, warsztatach i konferencjach, dbając o samokształcenie i poznawanie samych siebie. Zbiórki instruktorskie odbywają się kilka razy w roku, w różnych miejscach. Instruktorki i instruktorzy również zdobywają stopnie instruktorskie, do zdobycia których wymagane są kursy, prace i spotkania.