Nasza Historia

O Nas

Historia

Początki

Pierwsze niezależne polskie drużyny harcerskie powstały w Montrealu w latach 1948-9. Jednostki składały się z młodzieży przybyłej z Polski do Kanady po II Wojnie Światowej poprzez różne kraje. Prowadzili je instruktorki i instruktorzy przedwojennego Związku Harcerstwa Polskiego, między innymi druh hm Czerwiński. Działały drużyny wędrowników, wędrowniczek (im. Z. Chrzanowskiej – drużynowa Wanda Ziółkowska) i gromada zuchowa (drużynowa sam. Krystyna Martusiewicz). Powstał też krąg starszoharcerski pod nazwą Morskie Oko.

Pierwsza akcja letnia odbyła się w miejscowości North Hatley (Quebec) w 1952, łącząc harcerstwo z Ontario i Quebec. Odbyły się obóz i kolonia zuchowa. Komenda składała się z członków kręgów „Tatry” (Toronto) i „Morskie Oko” (Montreal).

We wrześniu 1952 roku powstała Komenda Chorągwi Harcerek w Kanadzie, a w sierpniu 1953 Komenda Chorągwi Harcerzy, oficjalnie zarejestrowany w ZHP działającym poza granicami kraju (z siedzibą w Londynie, w Anglii).

W latach 1953-5 powstały w Montrealu Hufiec żeński „Ogniwo” oraz Hufiec męski Orlęta. Pierwszą Hufcową była phm Danuta Sznajder, a Hufcowym hm Kazimierz Milej. Założone zostało Koło Przyjaciół Harcerstwa w 1954 roku.

Tradycja

65-ta Rocznica istnienia Hufca OGNIWO!

Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell

Założyciel ‘Scouting’ w Anglii

Olga Drohanowska-Malkowska

Olga Drahonowska-Małkowska

Założycielka Pierwszych
Drużyn Harcerek w Polsce

Andrzej Malkowski

Andrzej Małkowski

Założyciel Pierwszych
Drużyn Harcerzy w Polsce

Wszystko co nasze Polsce oddamy…”, te słowa Hymnu Harcerskiego zabrzmiały w Montrealu w latach 1948-1949. Powstały wtedy pierwsze jednostki harcerskie na terenie naszego miasta.Harcerze i instruktorzy po wojennej tułaczce przywieźli do Kanady zasady harcerstwa.

 

 Rozkazem Komendantki Kanadyjskiej Chorągwi 1 marca 1955 roku został oficjalnie zatwierdzony Hufiec Harcerek z Montrealu. Od tego czasu, przez 65 lat Hufiec Ogniwo działa bez przerwy wychowując liczne pokolenia dzielnych dziewcząt i kobiet.

Hufiec jest złożony z różnych grup wiekowych. Praca harcerska prowadzona jest w gromadach skrzatów i zuchów, w drużynach harcerek, wędrowniczek i instruktorek.

Do dzisiaj działają dwie drużyny harcerek, założone na początkach istnienia Hufca.

Drużyna Wisła założona oryginalnie przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w 1957 roku działa nadal, ale na West Island, a więc tam, gdzie mieszka liczna Polonia. Drużyna Błękitna Jedynka Żeglarska założona w 1962 roku w dzielnicy NDG, obecnie działa przy parafii Św. Trójcy.

Hufiec Ogniwo prowadzi pracę harcerską od tylu lat dzięki bezinteresownej i oddanej pracy funkcyjnych, instruktorek i rodziców.

Harcerstwo dopasowuje się do środowiska i potrzeb młodzieży mimo, że ogólne zarysy metody harcerskiej nie zmieniły się od początków istnienia harcerstwa: rozwijanie samodzielności, zaradności, umiejętności współpracy i przewodzenia. A ponadto pielęgnowanie wiary w siebie i swoje możliwości, szacunek nie tylko dla naszego polskiego pochodzenia, ale też dla kraju w którym mieszkamy. Praca wychowawcza sprawdza się na co dzień, ale szczególnie wyróżnia się w warunkach wyjątkowych.

W tym roku Hufiec Ogniwo ponownie potwierdził swoją rację bytu na terenie Montrealu. W marcu 2020 gdy wszystkie szkoły i zajęcia pozaszkolne zostały odwołane z powodu pandemii, Hufiec Ogniwo w ciągu dwóch tygodni zorganizował i poprowadził wirtualne zbiórki zuchowe, harcerskie i wędrownicze.

„Zabierz ze sobą w świat, zabierz z rodzinnych stron, mały bukiecik”…, jak w piosence o polskich kwiatach, harcerstwo  zostało przywiezione i posadzone w Montrealu. Z małego bukiecika rodzimych kwiatów wyrósł piękny Hufiec Ogniwo, który od 65 lat czuwa nad montrealską Polonią i jej młodzieżą.