ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Hufiec Ogniwo Montreal Quebec

Chorągiew Harcerek Kanada

Hufiec Harcerek Ogniwo

309-580 2e avenue, Montréal (Québec) H8S 2T2

Krzyż Zwiazku Harcerstwa Polskiego

Arbraska 2021

Zgłoszenie na wycieczkę

Drodzy rodzice,

Aby się spotkąc razem i nabrać świeżego powietrza, Hufiec Ogniwo organizuje wyjazd do Arbraska dla grup wiekowych:
skrzatów (od lat 5-ciu), zuchów (7 do 11 lat) i harcerek (11-15 lat).

Pobierz kartę zapisu na wycieczkę

Kiedy: W niedzielę 25ego lipca 2021. Zbiórka na miejscu będzie o 12:40. Zajęcie się zakończy o 16:30.

Lokalizacja: Arbraska Rigaud, 85 Chemin Bourget, Rigaud, QC J0P 1P0

Transport: Transport na wycieczkę nie jest zapewniony i zbiórka będzie na miejscu. Jednak, w przypadku
braku możliwości dowiezienia uczestnika/uczestniczki, rodzice są proszeni o kontakt z druhną Amandą która będzie w stanie pomóc w znalezieniu możliwego transportu z inną uczestnikiem/uczestniczką.

Ekwipunek: Wygodne buty i ubrania sportowe, nakrycie na głowe, maseczka (Covid 19) i butelka wody.
Prosimy aby każdy/każda uczestnik/uczestniczka był/a prawidłowo ubrany/a w zależności od pogody.
Proponujemy aby przynieść ze sobą płyn przeciw komarowy i lekie ogrodowe rękawiczki.

UWAGA: Prosimy nie pakować do plecaków rzeczy wartościowych. Nie bierzemy odpowiedzialności za skradzione lub utracone przedmioty.

Opłata:

  • 29,50$ dla dzieci 5-7 lat
  • 32,00$ dla dzieci 8-13 lat
  • 38,75$ dla harcerek 14+ lat

Proszę wziąść pod uwage, że po 18tym lipca, nie będzie możliwe otrzymać zwrótu pieniędzy. Wyjątkiem będą
anulowania z powodu objawów związane z COVID -19.

Zgłoszenia i termin: Zgłoszenia na wyjazd muszą być w pełni wypełnione, wraz z podpisami we wszytkich
zaznaczonych miejscach, i dostarczone wraz z oplatą do druhny Amandy Bujalski-Zoldak najpóźniej do 18ego lipca 2021. Spóźnione zgłoszenia NIE będą przyjęte. Opłaty prosimy dostarczyć w gotówce lub przez e-transfer na email: amanda_zoldak@hotmail.com.

COVID-19: Ze względu na pandemię COVID-19, uczestnicy muszą podejmować ryzyko związane z
uczestnictwem w plenerowych zajęciach harcerskich. Pomimo zastosowanych środków ostrożności, ryzyko
zarażenia COVID-19 jest poza kontrolą Związku Harcerstwa Polskiego Inc. Środki zapobiegawcze wliczają
noszenie maseczek jeśli jest bliski kontakt między uczestnikami lub w zamkniętym pomieszczeniu i częste
mycie rąk. Prosimy również aby nie uczestniczyć w zajęciu jeśli uczestnik/uczestniczka lub członek
rodziny ma objawy COVID-19. W takim przypadku, proszę się skontaktować z druhną Amandą.

Więcej informacji udzieli Druhna Amanda Bujalski-Zoldak, pod następującym emailem i numerem:
amanda_zoldak@hotmail.com/514-686-1388.

Czuwaj!

Dhna Amanda Bujalski Zoldak
Koordynująca zajęc letnich skrzatów i zuchów 2021