ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Hufiec Ogniwo Montreal Quebec

Chorągiew Harcerek Kanada

Hufiec Harcerek Ogniwo

309-580 2e avenue, Montréal (Québec) H8S 2T2

Krzyż Zwiazku Harcerstwa Polskiego

Drodzy rodzice,

W Quebec, sytuacja związana z pandemią stopniowo się zmienia i wytyczne jakie otrzymujemy, pozwalają nam na zebrania i zajęcia „fizyczne”. Bardzo się z tego powodu cieszymy !

Jednakże, Okręg Kanady niestety, nie udzielił w nadchodzącym sezonie wakacyjnym,
pozwolenia na zajęcia z noclegiem. Zatem nie będzie biwaków przewidzianych na początek sierpnia tak jak chciałyśmy zorganizować.

Aby umozliwić naszej młodzieży wspólne spotkania podczas lata, kadra hufca Ogniwozadecydowała organizować kilka wycieczek dla każdej z grup wiekowych. Zapraszamy!

Skrzaty (4-7 lat) i zuchy (7-10 lat) będą się bawić i mieć następujące zajecia:

Dla skrzatów i zuchów, będą zorganizowane następujące wycieczki :
• W niedziele 25 go lipca : Arbraska w Rigaud
• W niedziele 22 go sierpnia: Olimpiady skrzatowe i zuchowe. Więcej detali będzie wysłane podczas lipca.
Druhną koordynującą zajęcia dla skrzatów i zuchów jest dhna Amanda Bujalski-Zoldak. Po wszelkie informacje proszę się skontaktować z druhną Amandą pod emailem: amanda_zoldak@hotmail.com.

Harcerki zapraszają na letnie zajęcia:

Dla harcerek, (drużyna Błękitna Jedynka Żeglarska i drużyna Wisła) będą organizowane następujące wycieczki i zajęcia:
• W niedzielę 25 go lipca : Arbraska w Rigaud
• W niedzielę 1 sierpnia : wycieczka na kayaki w i zajęcia w parku. Więcej detali będzie
wysłane podczas lipca.
• W niedzielę wieczorem, 29 sierpnia: Kominek Hufca. Więcej szczegółów dotyczących
tego wydarzenia wyślemy w lipcu.
Druhną koordynującą zajęcia dla harcerek jest dhna Monica Lubczynski. Po wszelkie informacje proszę się skontaktować z druhną Monicą pod emailem: monica.lub@live.com

Wędrowniczki zapraszają na akcje letnią pod nazwą „Letnie Wędrowki Kanata”:

Dla drużyny wędrowniczej Morskie Oko będą zorganizowane następujące wycieczki i zajęcia:
• W piątek 23go lipca : wycieczka do Ile de Boucherville
• W sobotę 31go lipca : wycieczka do Mont-Tremblant
• W sobotę 7go sierpnia : wycieczka do Mont-Sutton
• W sobotę 21go sierpnia : miejsce jeszcze do ustalenia
• W niedzielę 29 go sierpnia : Kominek Hufca. Więcej detali będzie wysłane podczas
lipca.
Druhną koordynującą zajęcia dla wędrowniczek jest dhna Tamara Sztorc. Po wszelkie
informacje proszę się skontaktować z druhną Tamarą pod emailem: tamara_sztorc@hotmail.com

Informacje i formularze ,będą dostępne minimum 2 tygodnie przed wycieczką jeżeli zaistnieje
taka potrzeba. Proszę wziąść pod uwagę, że wycieczki podczas lata są ciągłością roku harcerskiego i że nawet jeżeli dany zuch lub harcerka są już w wieku gdy kwalifikuje sie do innej grupy, to prosimy aby dziecko zapisało się na zajęcia jednostki z którą miało zajęcia w ostatnim roku.  Przejście do następnej grupy wiekowej (np. zuchy do harcerek) odbędzie się obrzędowo podczas pierwszych zbiórek gromad i drużyn.

Jeśli Państwo mają jakiekolwiek pytania, to proszę skontaktować ze mną pod emailem : hufcowa@ogniwo.zhpkanada.org.
Mamy nadzieje że zobaczymy się wkrótce na zajęciach!

Czułe serduszko, czuj i czuwaj!

Phm. Marta Czyzykiewicz
Hufcowa Hufca Ogniwo