ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Hufiec Harcerek Ogniwo

309-580 2e avenue, Montréal (Québec) H8S 2T2

Polish Girl Scouts Association

Krzyż Zwiazku Harcerstwa Polskiego

Union des Guides Polonaises

Bieg harcerski “80 dni dookoła świata” odbędzie się już 5 czerwca 2021. Podczas tej podróży, harcerki i wędrowniczki będą mogły wykazać i zdobywać nową wiedzę! Zapraszamy do naszej przygody! Otworz plik i zapisz się!

Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to proszę skontaktować ze mną pod emailem : hufcowa@ogniwo.zhpkanada.org.

Czułe serduszko, czuj i czuwaj!

Phm. Marta Czyzykiewicz
Hufcowa Hufca Ogniwo