ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Hufiec Harcerek Ogniwo

309-580 2e avenue, Montréal (Québec) H8S 2T2

Polish Girl Scouts Association

Krzyż Zwiazku Harcerstwa Polskiego

Union des Guides Polonaises

Drodzy rodzice,

Biorąc pod uwagę sytuacje w każdej z Prowincji i zmiany wprowadzone przez Prowincje, Hufiec Ogniwo ogłasza możliwość przeprowadzenia próbnej fazy zajęc w jednostkach od 20ego marca 2021. Zajęcia mogą tylko się odbywać na zewnątrz i z zachowaniem wszystkich rządowych dyrektyw. W razie deszczu i złej pogody, zbiórki odbywałyby się wirtualnie. Oprócz wspomnianych zajęć z fizycznym uczestnictwem wędrowniczek, harcerek, zuchów czy skrzatów, drużynowe również mogą kontynuować zajęcia wirtualne jako opcja alternatywną.

Następujące wytyczne będą musiały być wprowadzone podczas zajęć w których uczestnicy będą fizycznie obecni:

• Zajęcia mogą tylko odbywać się nazewnątrz i muszą się konczyć minimum jedną godzinę przed godziną policyjną aby pozwolić wszystkim uczestniczkom bezpieczny powrót.
• Miejsce zbiórki musi być w okolicy miejsca zamieskzania.
• Liczba uczestników będzie ograniczona. Grupy mogą tylko liczyć maksimum 8 uczestników, wliczająć funkcyjne.
• Zorganizowane zajęcia będą ograniczać kontakt między uczestnikami. Dwumetrowy dystans między szóstkami/zastępami/patrolami będzie utrzymany. Przyprowadzenie i odbiór dzieci będzie tak zorganizowany aby ograniczać kontaktu z rodzicami.
• Noszenia mask, nawet nazewnątrz będzie przestrzegane. Drużynowa może w poszczególnych wypadkach np. zajęcie fizyczne, pozwolić aby uczestniczki zdjeły maski.
• Wszystkie materiały będą umyte przed i po zajęciach.
• Jeśli nie ma łazienek w pobliżu, środki do mycia rąk będą dostępne i obowiązkowe mycie rąk będzie wprowadzone.
• Lista obecności będzie ściśle aktualizowana na każdej zbiórce.
• Dzielenie się jedzeniem i butelkami nie będzie dozwolone.
• Aktywności z noclegami nie są dozwolone.

Na dodatek, rodzice będą proszeni aby przywieźć dziecko na zajęcia wyłącznie jeśli odpowiedzi na wszystkie pytania „Self-Assessment Screening Checklist” (który będzie wysłany w krótce z formularzem) są negatywne. Formularz jest takze dostepny w sekcji menu ‘Dokumenty/Screenig Tool’. Zastrzegamy sobie prawo nie dopuścić uczestnika na zbiórkę jeśli on/ona prezentuje objawy powiązane z COVID-19.
Oczywiście, sytuacja się ciąglę rozwija i powrót do wyłacznie wirtualnych zajęć w późniejszym terminie nie jest wykluczony. Idąc tym samym tokiem myślenia , dyrektywy mogą w przyszłości się rozluźnić i wirtualne zajęcia nie będą już konieczne. Zapewniamy Państwa, że z naszej strony będziemy przestrzegać wszelkie rządowe wytyczne i podchodzić do sytuacji poważnie.
Jeśli Państwo mają jakiekolwiek pytania, to proszę skontaktować ze mną pod emailem : hufcowa@ogniwo.zhpkanada.org.

Czułe serduszko, czuj i czuwaj!

Phm. Marta Czyzykiewicz
Hufcowa Hufca Ogniwo