Sprzedaż Palm i Babek: Update

Sprzedaż Palm i Babek: Update

Hufce Ogniwo i Orlęta pragną serdecznie podziękować Polonii montrealskiej za wsparcie podczas sprzedaży palm i babek9-go i 10-go kwietnia! Wsparcie było tak duże, że zabrakło nam i palm i babek! W sumie, zebraliśmy 1684.20 $. W tym roku pieniądze te przeznaczone będą...
Koncert dla Pokoju

Koncert dla Pokoju

Concert pour la paixBasilique Notre-Dame22 mars à 19 h 30 Montréal, le 16 mars 2022. Depuis le 24 février, la guerre sévit en Ukraine. Plus de 3,2 millions de réfugiés ont fui leur pays, dont 1,8 million ont franchi la frontière polonaise. Le 22 mars 2022 à 19h30, à...